Afscheid

Opzeggingen & Verhuizingen

Over opzeggingen en verhuizingen doen wij niet moeilijk en we willen je zo snel mogelijk helpen. Om te voorkomen dat je per ongeluk geen toegang meer hebt tot belangrijke e-mail, onverwachts nog een factuur krijgt of belangrijke gegevens verloren gaan hanteren we een opzegprocedure. Daarnaast  hanteren we een opzegtermijn van 1 maand voor doorlopende diensten.

 

An English version of our cancellation procedure will be available soon.
Do you wish to cancel your contract? Please contact us at support@projectie.com 

Hoe zeg ik mijn diensten op?

Opzeggen is eenvoudig.
Stuur een e-mail naar support@projectie.com met je intentie om op te zeggen de opzegprocedure te starten. Maak in je e-mail duidelijk om welke diensten het gaat (bijvoorbeeld: hosting, domeinnaam of e-mail).

 

Gebruik wel een e-mail adres dat bekend is bij ons, bijvoorbeeld van je bedrijf of organisatie. Alleen de opdrachtgever mag de diensten opzeggen. Zeg je iets op namens een klant of opdrachtgever dan vragen wij om een bevestiging. 

 

Tip: Neem eventueel de persoon voor wie je diensten gaat opzeggen even mee in de CC dan kunnen zij gelijk reageren om te bevestigen!

Hoe werkt de opzegprocedure?

De opzegprocedure bestaat uit drie stappen:

 

Stap 1:
Je stuurt een e-mail naar support@projectie.com met de intentie om je diensten op te zeggen.


Stap 2: 
Wij inventariseren de risico’s van de diensten die je opzegt en controleren de looptijden van je diensten en of er nog openstaande facturen zijn of dat je recht op een creditfactuur.


Stap 3:
Indien van toepassing betaal je de nog openstaande facturen en bevestig je na controle van de risico’s de opzegging.

 

Wat zijn de mogelijke risico's

Spreekwoordelijk de stekker uit je website trekken kan niet zonder risico. Aan het opzeggen of verhuizen van verschillende diensten zijn risico's verbonden. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende risico's. Bij het verhuizen of opzeggen van diensten aanvaard en accepteer je expliciet deze risico's.

 

Domeinnamen
- Je website is niet meer bereikbaar
- Eventueel gekoppelde e-mail adressen of andere diensten werken niet meer
- Een andere partij kan de naam registreren en zich als jou voordoen(phishing)

 

Websites / hosting
- Je website is niet meer bereikbaar
- Je verliest alle gegevens die op de website en/of server opgeslagen zijn
- Je kunt geen backup meer terughalen van je website

 

E-mail / Google Business Suite
- Je verliest alle e-mail berichten en e-mail historie
- Je verliest alle andere Google Business Suite gegevens (zoals contacten, agenda afspraken, documenten en meer)
- Je kunt niet meer inloggen op externe diensten, waarvoor je je Google e-mailadres hebt gebruikt, zoals Google Analytics

Verhuizen

Alle communicatie over verhuizingen verloopt in de regel via de opdrachtgever.  Wij communiceren niet kosteloos met derde partijen om verhuizingen te regelen.  We gaan graag in gesprek met jou en de derde partij die de diensten gaat overnemen om tot een praktische oplossing en logische taakverdeling te komen indien onze assistentie gewenst of noodzakelijk is.

 

Nadat wij in het kader van een verhuizing een domeinverificatiecode, database backup of ander materiaal verstrekt hebben zijn wij niet meer verantwoordelijk voor het verwerken van het materiaal of het leveren van diensten dan wel het werkend krijgen van websites, e-mail, web applicaties of andere pogrammatuur. Laat je voor je gaat verhuizen goed adviseren door je nieuwe aanbieder met betrekking tot mogelijke risico's bij verhuizingen.

 

Ben je klaar om te verhuizen en heb je de risico's goed geïnventariseerd en afgedekt?


Stuur dan je verhuisverzoek naar support@projectie.com.

Bewaartermijnen van gegevens

Voor verschillende type gegevens gelden verschillende bewaartermijnen.

  • Bij het opzeggen van bijvoorbeeld hosting, e-mail of websites kunnen alle gegevens en eventuele backups direct verwijderd worden
  • Wil je gegevens bewaren maak dan indien mogelijk zelf een backup voor je gaat opzeggen of verhuizen of vraag ons om hulp om een backup te maken
  • Voor de beschikbaarheid van backups of gegevens na opzeggingen of verhuizingen bieden wij geen garantie

Kosten

Opzeggingen

Het opzeggen van diensten is in principe kosteloos.

 

Verhuizingen

Wanneer wij medewerking moeten verlenen bij een verhuizing of een migratie naar een systeembeheerder van de opdrachtgever zelf of een andere partij dan zijn daar mogelijk kosten aan verbonden.

 

Voor een verhuizing kan plaatsvinden dient de opdrachtgever deze kosten altijd eerst te accorderen.

Het is mogelijk dat door een gebrek aan kennis bij de nieuwe aanbieder of een technisch probleem er onverwachtte complicaties optreden bij een verhuizing. Indien hierdoor extra kosten gemaakt moeten worden door Studio Projectie of de derde partij dan komen deze kosten zonder uitzondering voor de rekening van de opdrachtgever. Wij adviseren bij verhuizingen om zoveel mogelijk werk uit te laten voeren door je nieuwe aanbieder om dubbele kosten te voorkomen.

Studio Projectie versus COVID-19

Wij zijn gezond en veilig verhuisd naar onze Cloud. Je kunt ons bereiken via info@projectie.com en ons vaste telefoonnummer: 071 513 89 85

Ga samen met ons dit virus te lijf!